Tiež

Zvislé zavlažovanie záhrady


Zvislé zavlažovanie záhrady


Tiež zavlažovanie zvislej steny bude závisieť od použitého druhu a spôsobu použitia. V prípade popínavých rastlín sa zavlažovanie bude uskutočňovať jednoducho na zemi alebo v kvetináčoch, kde sa rastliny vysádzajú, a odtiaľ bude mať úžitok celá štruktúra rastliny.
Prípad múry postavenej z kovových klietok je namiesto toho zložitejší: základnou nevyhnutnosťou je v tomto prípade vzhľadom na nedostatok dostupnej pôdy to, že sa nevytvárajú výplachy s nadmerným zavlažovaním a zároveň sa udržuje dobrá vlhkosť pôdy. Na vyriešenie tohto problému sa používa kvapkajúce krídlo, zavlažovací systém, ktorý šíri vodu kapilárou, nevytvára odtok a preto udržuje pôdnu štruktúru neporušenú. Môžete si vybrať, či necháte vodu dosiahnuť hornú hranu jedinej driplíny, z ktorej sa voda šíri kapilárou klesajúcou po celej štruktúre, alebo ak do každej úrovne vytvorenej prekrývaním klietok vložíte kvapkajúce krídlo metal.