Tiež

Zavedenie vertikálnych záhrad


Zavedenie vertikálnych záhrad


Keď hovoríme o vertikálnej zelenej, máme na mysli celý rad techník a systémov, ktorých cieľom je usporiadať vegetáciu do vertikálnej dimenzie. Ide teda o systém, ktorý je v prvom rade koncepčný, osobitný spôsob myslenia a navrhovania zelene, ešte predtým, ako ho konkrétne zrealizujem. Akonáhle je návrh definovaný, je možné implementovať rôzne konštrukčné metódy špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovali našim potrebám: medzi nimi môžeme uviesť dva hlavné: vertikálne vegetačné krytiny a uzávery. Povlak je najznámejšou a najstaršou metódou vertikálnej zelenej a poskytuje podporu zelene k už existujúcej štruktúre: v tomto prípade je možné rastlinný prístroj pripevniť priamo na stenu alebo prostredníctvom podpery. Na rozdiel od toho, čo sa deje s rastlinným uzáverom, medzi rastlinami a štruktúrou uzáveru nie je veľa interakcie, takže stena by mohla veľmi dobre existovať bez prítomnosti rastlín.