Tiež

Stagnácia vody


Stagnácia vody


Stagnácia vody nastane, keď množstvo vody v pôde prekročí kapacitu poľa a nasýti všetky póry pôdy. Ak táto situácia pretrváva dlho, dôjde k stagnácii, pretože v praxi už korene rastlín nemajú dostatok vzduchu, aby mohli vykonávať svoje funkcie, a dokonca sa hniť. S výnimkou hydrofilných rastlín je to jav, ktorý poškodzuje rastliny tým, že ich usmrcuje radikálnym zadusením alebo ich robí náchylnejšími na patogény. Alternatíva k progresívnemu zhoršovaniu rastlín je viditeľná, pretože minerálna výživa klesá alebo sa zastaví s následným zastavením rastu. Prostriedky obrany proti stagnácii vody na jednej strane predpokladajú korekciu východiskových podmienok zeme tak, že už nie sú vystavené stagnácii, napríklad vybudovaním primeraného systému odvodnenia vody, po druhé, keď k stagnácii je potrebné urýchliť odtok prebytočnej vody, napríklad pomocou čerpadiel alebo odvodňovacích čerpadiel.