Tiež

Organická záhrada


Organická záhrada


Zvolenie ekologického pestovania zeleniny na záhrade je voľbou, ktorá vyhovuje potrebám ochrany zdravia a životného prostredia. Vyžaduje si to však osobitné opatrenia, aby sa rešpektoval prirodzený vývoj rastlín a aby sa dosiahli uspokojivé výnosy. Predovšetkým definovať ako biologickú kultiváciu kultiváciu, ktorá je proti reakcii na prevahu zásahov s chemickými výrobkami, najmä pri hnojení a pri obrane rastlín. Ak chcete uskutočniť organickú kultiváciu, musíte mať na pamäti veľkú rozmanitosť kultivačných vzťahov s celým okolitým prostredím a podľa toho sa prispôsobiť. Napríklad nestačí používať pri hnojení nechemické výrobky, ako je hnoj, ale musia sa uplatňovať v čo najväčšej možnej miere v súlade s prírodou. To neznamená pasívne akceptovanie typických výnosov zeleniny v polodivočnom stave: je legitímne sa snažiť zvýšiť produkciu tak, aby vyhovovala vlastným potrebám, ale vždy sa snaží dosiahnuť rovnováhu s prostredím.