Tiež

Dosievanie


Dosievanie


Ak je trávnik degradovaný, zažltnutý alebo riedený, môže ho sprevádzať dekompulácia, vŕtanie a opätovné nakladanie aj s pridaním nového semena, ktoré sa šíri na sypkú pôdu a do otvorov spôsobených jadrovými vŕtaniami. Jeden hovorí v tomto prípade regenerácie alebo dosievanie, cioи prasnice s eventuálnym hnojenie, obnovovať a rinfittire trávnik. V porovnaní s kompletnú rekonštrukciu trávnika, regenerácia sa stať oveľa viac obsahu. Najlepší čas na vykonanie to sú rovnaké siatie cioи marec až apríl alebo september. V prípade futbalových ihrísk často zasahuje na konci sezóny, cioи koncom mája začiatkom júna: v tomto prípade bisognerа venovať viac pozornosti na zavlažovanie.Video: Péče o trávník v průběhu roku (Jún 2021).