Tiež

Mulčovanie


Mulčovanie


Mulčovanie spočíva v navrhovaní materiálov rôznej povahy na povrchu pôdy. Táto technika má niekoľko výhod, pretože znižuje napríklad odparovanie vody a obmedzuje rast bylinnej vegetácie, ktorá by konkurovala vývoju stromov pri absorpcii živín z pôdy. Zlepšuje tiež teplotu pôdy a zabraňuje erózii obmedzením pôsobenia dažďa. Mulčovanie sa môže uskutočňovať s rôznymi materiálmi: medzi organickými sa spomínajú napríklad kôra a ihličnaté ihly, ako aj drvené zvyšky dreva a kompostu. Výhodou týchto materiálov je to, že keď sa rozkladajú, pridávajú do pôdy nové živiny, čím sa zvyšuje ich úrodnosť, ale na druhej strane sa budú musieť doplňovať každé jeden alebo dva roky. Jediné upozornenie sa týka hrúbky bloku mulčovania, ktorá nesmie byť väčšia ako 10 cm a v žiadnom prípade nesmie zabrániť roztiahnutiu na objímku hriadeľa.
Alternatívne sa môžu tiež použiť anorganické materiály, ako sú priepustné plastové fólie vyrobené z geotextílie, ktoré obsahujú nanajvýš vývoj burín, ale majú horší vzhľad, alebo dekoratívne materiály, ako sú kamienky a drvený kameň. V niektorých prípadoch sa na kombináciu výhod oboch systémov používajú organické aj anorganické mulčovanie.


Video: Mulčovanie 2019 (Apríl 2020).