Tiež

Úvod do záhradného dizajnu


Úvod do záhradného dizajnu


Správny dizajn vášho zeleného priestoru bude musieť reagovať na veľmi presnú logiku: v skutočnosti je základnou požiadavkou to, že každá voľba, ktorú urobíte, bude mať svoju vlastnú, pretože je motivovaná súborom hodnotení.
Preto nestačí hromadiť niekoľko rastlín náhodne alebo sa spoliehať výlučne na vkus a intuíciu. Nie všetky rastliny v skutočnosti majú pekný účinok vo všetkých kontextoch a človek by si nemal myslieť, že nakoniec všetko pôjde dobre. Navrhovanie v skutočnosti znamená dať odpoveď na dôvod.
V skutočnosti za každou voľbou existuje zdôvodnenie, ktoré môže zahŕňať ekologické odhady pri výbere najvhodnejšieho druhu, a to estetické pri hodnotení okolitého prostredia, ako aj ekonomické, napríklad stanovením nákladov na údržbu záhrady.
Dizajn sa netýka iba veľkých priestorov, ale je členený na rôznych úrovniach: napríklad musí byť navrhnutý napríklad balkón, aké zmeny sú prijaté riešenia.