Tiež

Ako zasadiť stromy


V našej skvelej ponuke videonávodov určených pre záhradníctvo sme nemohli vynechať sériu videí venovaných výsadbe a starostlivosti o kríky a stromy. V tejto časti nájdu tí, ktorí milujú rastliny a majú vášeň pre záhradníctvo, materiál, ktorý je veľmi užitočný na prehĺbenie vedomostí o všetkých fázach pestovania rastliny. Naše video kurzy začínajú jednoduchým, ale užitočným úvodom, ktorý je ideálny na vstup do predmetu, po ktorom nasledujú konkrétne a technické videá zamerané na témy, ako sú pestovanie kvetín, sadenie na zemi, pestovanie rastlín, pestovanie kríky a zavlažovanie rôznych druhov rastlín. Výsadba je jednou z tých klasických tém, ktorá sa zdá byť ľahká a zrejmá ... kto by si bez vedomia rastlín myslel, že existujú pravidlá a postupy, ktoré treba rešpektovať pri vykopávaní jamky na umiestnenie rastlín?
Namiesto toho je výkopová diera správnych rozmerov a umiestnenie zariadenia na správnej úrovni aspektmi zásadného významu pre správny rast rastlín. Odporúčame preto, aby ste týmto videám venovali osobitnú pozornosť, aby ste nestratili niektoré podrobnosti, ktoré by mohli zmeniť rozdiel v pestovaní rastlín vo vašej záhrade.