Zariadenie

Nástroje na výrobu oleja a vína


Život na vidieku sa skladá z mnohých malých vecí, poľnohospodárskej práce, zberu ovocia a výroby produktov pochádzajúcich zo samotnej úrody. Ak pestujete vinič a olivovníky, dostanete hrozno a olivy a potom aj víno a olej. Tieto výrobky sa spracovávajú v pivniciach a v mlynoch. Ak však vlastníte pozemok s viničom a olivovníkmi, tieto produkty sa môžu spracovať a použiť na súkromné ​​účely. Zber hrozna a olív je v poľnohospodárskych oblastiach veľmi bežnou praxou a existuje mnoho rodín poľnohospodárov, ktorí využívajú produkty zeme na výrobu dobrého vína a vynikajúci domáci olivový olej. Výroba týchto vzácnych potravinárskych výrobkov sa vykonáva vďaka použitiu osobitných nástrojov. V skutočnosti sa na zber, spracovanie a skladovanie produktu používajú rôzne nástroje. Ich funkčné modality a ich vlastnosti si zaslúžia dôkladné preštudovanie so špeciálnou časťou bohatou na obsah. Nástroje na výrobu oleja a vína sa pohybujú od nástrojov na zber ovocia až po nástroje na lisovanie a konzervovanie konečného produktu. , Ak sa predáva rovnaký výrobok, nástroje sa obohatia aj fľašami, uzávermi a nádobami. Nástroje používané na výrobu oleja a vína sa však líšia v závislosti od typu produktu. Napríklad nástroje na zber hrozna a olív sú rôzne. Prvý sa zbiera ručne; kým olivy, so špeciálnymi nástrojmi alebo strojmi. Na výrobu olivového oleja sa používajú trepačky, zachytávače dáždnikov, prostriedky na zber úrody, kombajny na olivy na zavesenie ovocia, odlistovače, vibračné hrebene, špice a stláčače, počnúc zberom ovocia. , Na výrobu vína sa používajú: valcový drvič, ručný nástroj, ktorý drví hrozno po zbere, aby sa ich množstvo znížilo na mušt, drvič destemmeru, mechanický nástroj, ktorý oddeľuje hrozno od stoniek (drevené konáre), lisy, zatiaľ čo drvenie čerpadlá, fermentačné nádrže a sudy. Bežnými nástrojmi na spracovanie oleja a vína sú lisy a kontajnery. Prvé sa používajú na oddelenie kože a kostí alebo bobúľ a šupiek, aby sa získala šťava z olív a hrozna, z ktorej sa bude vyrábať olej a víno. Kontajnery na olej a víno slúžia na konzerváciu výrobkov a na zaručenie ich kvality, ale aj ich dobrého kvasenia. Moderné nádoby na olej a víno sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je schopná udržať kvalitu konečného produktu nezmenenú. Tieto nádoby, ak sú malé, sa tiež používajú na vlastnú spotrebu. Vo vínnych pivniciach a v profesionálnych mlynoch sa používajú osobitné nádoby, ktoré môžu maximálne chrániť farbu, vôňu a chuť výsledného produktu. V týchto štruktúrach sa teraz používajú veľké nádoby z nehrdzavejúcej ocele s dávkovacou dýzou. Vyššie uvedené nádoby nahradili tradičné kontajnery, a to dubový sud na víno a sklenené fľaše s vonkajšími stenami pokrytými slamou. Na výrobu vína sa používa aj najrozmernejší prístroj, ktorý umožňuje merať kyslosť muštu a jeho hladinu cukru. Ďalšími nástrojmi sú lejačky, ktoré vám umožňujú presunúť produkt do nádob, existuje veľa nástrojov na výrobu oleja a vína a bolo by nemožné ich všetky vymenovať, a preto sme im venovali špecifickú sekciu bohatú na informácie. Či už sa používajú na profesionálne alebo súkromné ​​účely, všetky nástroje na výrobu oleja a vína musia zachovať a zaručiť kvalitu konečného produktu. Napríklad nádoby sa musia skladovať v presných podmienkach vlhkosti a teploty. Tieto podmienky je možné znovu vytvoriť pomocou vhodných klimatizačných zariadení. Malo by sa tiež poznamenať, že dubové sudy na víno tiež zaručujú jeho starnutie bez ukladania tuhých látok. Ak sa olivy a víno vyrábajú na profesionálne použitie, je potrebné mať aj strojové vybavenie na plnenie a označovanie. Pre malé množstvá na súkromné ​​použitie by sa fľaše a uzávery mali dotiahnuť ručne. Kvalitu výrobku zaručuje aj dobré konzervovanie. Nádoby s vínom a olejom by sa preto mali skladovať mimo dosahu tepla a slnečného žiarenia. Balený výrobok sa potom môže skladovať v špeciálnych skrinkách. Nástroje pre olej a víno sú omnoho špecifickejšie ako nástroje pre bežné záhradnícke činnosti. Tieto nástroje, ktoré sú často súčasťou príslušenstva pre profesionálne činnosti, sa dajú kúpiť na predajných miestach špecializovaných na dodávku náradia a nábytku do vínnych barov a pivníc. Náklady na nástroje na výrobu oleja a vína závisia od druhu výroby, prevádzkového mechanizmu a veľkosti nástroja. Malé nádoby z nehrdzavejúcej ocele na ropu a víno nestoja o viac ako sedemdesiat eur, zatiaľ čo profesionálne s kapacitou viac ako dvesto litrov môžu stáť dokonca pätnásťsto eur. Aj mechanické zberné nástroje majú určitú cenu. Ak je preto zámerom vyrábať ropu a víno z profesionálnych dôvodov, je vhodné vypracovať podnikateľský plán možných nákladov a potenciálnych príjmov a požiadať o možné financovanie.