Záhradníctvo

Strihanie broskýň


Dôležitosť prerezávania


Ak chcete, aby váš broskyňový strom produkoval vynikajúce a šťavnaté ovocie, prvým aspektom, ktorý sa má liečiť, je určite prerezávanie. Strihanie broskýň je určite operácia, ktorej je venovaná osobitná pozornosť, patrí to k rastlinným druhom, o ktorých je známe, že patria medzi najcitlivejšie. Najdôležitejšie je čistenie nástrojov, ktoré obsluha používa počas operácie. Presné a dôsledné prerezávanie, ktoré pravdepodobne umožní, aby túto delikátnu prax vykonávali príslušní prevádzkovatelia alebo jednoducho odborníci, môže určite zabezpečiť zvýšenie produktivity samotného zariadenia. To v skutočnosti bez vetiev a iných suchých a starých štruktúr môže konečne optimálne rásť a stať sa oveľa produktívnejšími.

Pracovné nástrojeStrihanie broskýň eliminuje menšie aj tenké konáre, ako aj hrubšie a súdržnejšie konáre. Z tohto dôvodu je potrebné mať k dispozícii širokú škálu nástrojov, ktoré by mohli byť užitočné pri vykonávaní operácie. Najprv budeme určite potrebovať prerezávač na prerezávanie vetiev vyššie, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné. Obsluha môže využiť aj nožnice, nožnice a pílu. Podľa poradia sa každý z týchto troch nástrojov používa na oddeľovanie vetiev so zväčšujúcou sa veľkosťou a hrúbkou. Takže na prerezávanie mladých a tenkých konárov sa použijú nožnice pre tie stredné nožnice, zatiaľ čo hrubšie sa rezajú pílou. Pracovné nástroje musia byť ostré, ostré a čisté.

Kedy prerezaťJe možné rozlišovať medzi dvoma hlavnými metódami orezávania broskýň, a to odborným a výrobným orezaním. Tréningové prerezávanie sa uskutočňuje v prvých štyroch rokoch životného cyklu rastliny a jeho hlavným cieľom je dať broskyni špecifický tvar. Druhý sa praktizuje od piateho roku. Toto sa vykonáva na lepšiu podporu produktivity broskyňového stromu. V oblasti výrobného prerezávania možno ďalej rozlišovať dve fázy: jedna je zimná a druhá letná. Prvá fáza je zameraná hlavne na odstránenie všetkých vetiev a štruktúr poškodených drsnou klímou a častými zrážkami, zatiaľ čo v druhej fáze postupujeme riedením a tvarom lístia.

Strihanie broskýň: zvedavosťKeď sa broskyňový strom oreže, je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia a integrity rastlín. Jednoducho povedané, bezpodmienečne musíte používať čisté náradie a vo všeobecnosti dodržiavajte veľmi špecifické hygienické predpisy. Ako už bolo uvedené, broskyňový strom predstavuje veľmi chúlostivý druh rastlín, ľahký cieľ pre parazity a iné patogénne druhy. Z tohto dôvodu musia byť všetky nástroje, ktoré sa používajú na jej prerezávanie, starostlivo vyčistené a dezinfikované, ako aj rukavice, ktoré operátor použije pri prerezávaní. Venovanie pozornosti a prijímanie všetkých potrebných opatrení povedie k uspokojivým výsledkom pri súčasnom zachovaní zdravia a integrity broskyne.