Zariadenie

Frézka na drevo


Frézka na drevo


Frézovanie je postup, ktorý sa používa na vytváranie drážok, vytváranie profilov, ktoré môžu mať úplne odlišné tvary a veľkosti. Frézka na drevo má manuálnu aj mechanizovanú prevádzku a mohla by sa použiť na výrobu kusov dreveného nábytku. Existujú horizontálne aj vertikálne frézky, ktoré sa menia v závislosti od typu spracovania, ktoré sa má vykonať. Frézka má podobnú operáciu ako vŕtačka, ale namiesto vŕtania otvorov pomocou vŕtačky, potom hĺbková práca, nástroj pracuje priečne. Frézka môže byť buď manuálna alebo elektrická. Prvý typ sa zvyčajne používa na dokončenie spodnej časti rezov vykonaných pílou alebo odstránením častí sekáčom.

Druhy frézok na drevoMusí sa použiť frézka na drevo, ktorá ju drží obidvomi rukami a tlačí nástroj. V skutočnosti vďaka osobitnej konformácii nožov tvaru L sú schopné správne frézovať. Ručné čepele frézky sa musia pravidelne brúsiť olejovým kameňom. Namiesto toho je elektrický schopný vykonávať rôzne úlohy, v skutočnosti s využitím rýchlosti otáčania je možné získať čisté a presné rezy, ako aj tvarovanie s rovnými aj zakrivenými hranami. Rezy sa môžu uskutočňovať tak v smere zŕn dreva, ako aj priečne. Nezabudnite, že spotrebič musí dosiahnuť maximálnu rýchlosť, aby mohol byť v kontakte s drevom, ktoré sa má spracovať. Týmto spôsobom môžu byť rezy presné a zabráni sa zlomeniu v obrobku. Štartovanie motora s frézou v kontakte s obrobkom alebo neprimeranou rýchlosťou by spôsobilo problémy s drevom a poškodilo by ho.

Použitie frézkyRezačka má rotáciu, ktorá prebieha v smere hodinových ručičiek, aby sa dosiahlo tvarovanie hrán, je potrebné pokračovať posúvaním nástroja spôsobom, ktorý je v rozpore so smerom rotácie. Týmto spôsobom fréza dokáže vyhladiť a dokonale vyrezať steny dreva. Na správne fungovanie musia byť vrtáky upevnené v skľučovadle tak, aby mohli primerane vyčnievať, aby urobili rezy. Rezačka na drážky má po celej svojej dĺžke dva symetrické rezy. Tvarovacie prvky namiesto toho pod reznými hranami ukazujú špičku, ktorá slúži ako vodítko, takže tvarovanie nie je príliš hlboké. Drevoobrábacie stroje sú schopné robiť série v sériách, zárezov, je možné opracovávať okraje kusov, robiť drážky, ktoré nie sú priechodné alebo rybinované.

Frézka na drevo: Druhy práce s frézkou na drevoExistuje mnoho druhov úloh, ktoré možno vykonať pomocou frézky, každá má odlišné techniky a musí sa vykonávať rôznymi spôsobmi. Ak chcete urobiť drážky rovnobežné s okrajmi, musí byť bočné vedenie na frézke správne namontované a nastavené. Inou možnosťou je postupovať tak, že podrážka sa posúva proti drevu, ktorá musí byť nevyhnutne zaistená svorkami. Na druhej strane, na vytvorenie drážok alebo kanálov s určitou šírkou je potrebné uzamknúť dva pruhy pozdĺž vonkajších okrajov kusu. Namiesto toho sa na tvarovanie hrán položí rezačka na kus a nástroj sa posúva pozdĺž spracovávaného dreva. V prípade frézovania všetkých štyroch hrán kusu dreva sú hlavy tvarované najskôr a potom boky neskôr.