Zariadenie

Skrutkový kompresor


Energie


Skrutkový kompresor sa často používa v priemyselnom a profesionálnom prostredí vďaka svojej účinnosti a výkonu vďaka zjednodušenej mechanike a mnohým výhodám, ktoré predstavuje. Charakteristickou črtou je zaručenie nepretržitého a pravidelného prúdenia vzduchu. Rozsahy sú obrovské a existuje toľko rôznych síl, ale predovšetkým tento model kompresorov, ktoré sú na trhu už nejaký čas, v poslednej dobe došlo k pridaniu systému vstrekovania oleja, ktorý mu umožňuje získať výkon od 30 do pri 90 kw, hovoriac o nízkonapäťových kompresoroch, ktoré sa dajú použiť aj na hobby práce. Kompresory tohto typu, s konkrétnym operačným systémom, sú lepším spôsobom ako klasické piestové kompresory, pretože sa ľahšie používajú a predformujú lepšie ako tie druhé, ale predovšetkým sú tichšie a vďaka svojej technológii výrazne redukujú vibrácie.

Podrobnosti o skrutkovom kompresoreSkrutkové kompresory môžu byť inštalované priamo na podlahu alebo môžu byť vybavené nádržou, ak si vyberiete druhú, môžete si vybrať, či chcete mať nádrž s integrovanou sušičkou alebo nie. Vďaka nízkej hlučnosti a obsadenému priestoru je možné jeden z týchto modelov nainštalovať v blízkosti pracoviska bez toho, aby došlo k rušeniu. Okrem toho existuje ďalšia možnosť: ktorý prevodový systém si môže vybrať medzi pásom a prevodom. Úplne najlepším systémom je prevodový systém hlavne z jedného dôvodu: znížená strata prevodovky v porovnaní s pásovým prevodom. V technológii prevodov to nenastáva, pretože prevod bude vždy pravidelný. Mnohé z týchto kompresorov sú vybavené softvérom na väčšiu kontrolu spotreby a výkonu, aby sa zabránilo plytvaniu.

Podrobnosti o prevádzke skrutkového kompresoraVďaka konkrétnemu operačnému systému majú tieto kompresory zníženú spotrebu elektrického prúdu, najmä využívaním technológie rotácie. Okrem tejto funkcie existujú aj niektoré ďalšie dôležité, napríklad: v niektorých z nich sú turbíny s reguláciou rýchlosti inštalované aj prostredníctvom ovládacieho panela, táto funkcia sa však uplatňuje na väčšinu modelov: kompresory tohto typu dodávajú vzduch neustále a vybavené samostatným chladiacim systémom: jeden pre olej a druhý pre vzduch, ktorý umožňuje nižší tepelný šok, ktorý vedie k dlhšej životnosti. Skutočnosť umiestnenia všetkých komponentov skrutkových kompresorov, ktoré sú predmetom údržby, na ľahko prístupné miesta, aby sa zabezpečila dobrá dostupnosť v čase potreby.

Skrutkový kompresor: Rôzne typy kompresorovTento typ kompresora sa ďalej delí na ďalšie skupiny podľa niektorých kritérií vrátane: výkonu, ktorý začína od minimálneho 2,2 kW do maximálneho asi 500 kw, kompresory s posledným udaným výkonom sa použijú v priemyselnom sektore , Druhé kritérium je nasledujúce: v čase inštalácie musí žiadateľ o kompresor rozhodnúť, či vyššie uvedené zariadenie namontuje priamo do podlahy alebo ho vybaví nádržou. Tento druh kompresora ponúka vynikajúci výkon ako výkon a predovšetkým pohodlie vďaka nízkej hladine hluku, ale okrem týchto dvoch dôležitých faktorov sme tiež vďaka zjednodušenej mechanike znížili spotrebu energie a znížili údržbu. Niektoré z nich sú tiež vybavené softvérom na konfiguráciu a nastavenie preferencií.